Resort & Casino Management.

Master of Business Administration.

AIC MBA i Resort og Casino Management utvikler fremtidige bransjeforvaltere og ledere som kan lykkes og trives i et raskt, komplekst og dynamisk resort og kasinomiljo fra det 21. arhundre. Vare studenter far en omfattende forstaelse av atferdsmessige, etiske, okonomiske og kvantitative aspekter ved bedriftsokonomi som de gjelder for dette voksende feltet.

AICs MBA kombinerer teori med praksis for a utvikle en full forstaelse av matene som hver forretningsdisiplin kan integreres i en bred tilgang til effektivt organisatorisk lederskap. Gjennom dette strenge programmet utvikler vare studenter sine beslutningsprosesser, en analytisk tiln rming til a identifisere og lose ledelsesproblemer, og en forstaelse for forholdet mellom teknologi og mennesker i feriestedet og kasinoindustrien.

MBA-programmet pa AIC er et strukturert, 12-trinns, 36-kreditt-program som opererer pa en kohortbasert modell, som fremmer et n rt, teambasert samarbeidsforhold mellom studentene i hver programlange kohorte. For dette spesialiserte MBA-programmet, ma studentene fullfore oppgradere kurs arbeid i seks kjernevirksomhet disipliner og fullfore fem kurs spesifikke til feriestedet og kasino industrien. Kulminasjonen av programmet er MBA Capstone hvor elevene trekker sammen kunnskapen som er oppnadd gjennom hele programmet ved a lage en omfattende forretningsplan for a lose et betydelig forretningsproblem eller problem innen Resort og Casino industrien.

Kritikkproblemer i forretningssituasjoner Formulere planer basert pa integrert forretningsteori og praksis Bruke kvantitative teknikker til a bedre bedre okonomiske beslutninger Opprett effektive skriftlige dokumenter Komponere og levere klare og overbevisende muntlige presentasjoner Interagere profesjonelt som medlemmer av grupper Kritisk samfunnsansvar i forretningsforbindelser Differensiere planer basert pa kulturelle / globale forskjeller.

Akkreditering.

The School of Business, Arts & amp; Vitenskap ved American International College har mottatt spesialisert akkreditering for sine forretnings programmer gjennom International Accreditation Council for Business Education (IACBE) som ligger pa 11374 Strang Line Road i Lenexa, Kansas.

I klasserommet. I arbeidsstyrken.

Hva du vil l re.

Vart program l rer omfattende, bransjespesifikke lederpraksis, inkludert ledelse, etikk, drift, markedsforing, merkevarebygging, kvantitativ analyse, kompleks og kreativ problemlosing, datatolkning, prosjektledelse og et bredt spekter av praktiske daglige oppgaver.

Fremtidige studier.

Programmet er designet for nyutdannede studenter, nav rende forretningsfolk og erfarne, mid-karriere ledere som soker en graduate business grad a fremme karriere, men ogsa forbereder studentene til a kunne forfolge doktorgrader hvis onskelig.

Karrieremuligheter.

Som utdannet av programmet har du bransjespesifikke ferdigheter og kunnskaper som trengs for a fremme din karriere som leder innen voksende feltanlegg og kasinovirksomhet, samt et omfattende forretningsgrunnlag for a tillate mobilitet mellom n ringer.

Programmet er 36 studiepoeng; 7 MBA core kurs og 5 Resort og Casino Management kurs.

Nodvendige MBA Core Kurs.

MGT5210: Organisatorisk oppforsel MKT5210: Markedsforingsledelse ECO5210: Okonomi Okonomi FIN5210: Okonomi MGT5230: Kvantitativ analyse for beslutningstaking MGT5250: Human Resource Management.

Resort og Casino spesialiserte kurs.

MGT5320: Finansiell rapportering, analyse og risikostyring i spillbransjen MGT5360: Casino og spilloperasjonsledelse MGT5450: Casino, spill og gjestfrihet Industrilover og forskrifter MGT5460: Eksponering og hendelsesledelse MGT5480: Hotell, mat og drikkevareforvaltning.

Nodvendig MBA Capstone Course.

Kursbeskrivelser.

MGT5210 – Organisatorisk oppforsel (3)

Dette kurset gir en systematisk analyse av de strategiske og menneskelige funksjonene i et bedriftsforetak. Ledelsens ansvar for a forutse endringer i bedriftsmiljoet, for forsiktig a tilpasse mal og politikk til miljomuligheter, begrensninger og ugunstige press, og soket etter nye kombinasjoner av aktiviteter som vil ha gunstige resultater for organisasjonen og okonomien, vil bli undersokt.

MKT5210 – Markedsforingsledelse (3)

Dette kurset undersoker prosessen som organisasjoner bruker for a identifisere kundens behov og a skape de produkter og tjenester som oppfyller disse behovene innenfor ressursbegrensningene og strategiske malene i organisasjonen. Kurset undersoker markedsundersokelser, malmarkedsvalg, markedssegmentering, posisjon og merkevarebygging. Den dekker alle elementene i markedsmikset, og viser hvordan de forvandles av Internett og global okonomi.

ECO5210 – Ledelsesokonomi (3)

Dette kurset vurderer hovedemner i mikrookonomi i kombinasjon med nyere matematiske utviklinger undersokt som hjelpemidler til beslutningstakeren i losningen av problemer som star overfor bade offentlig og privat virksomhet. Den introduserer til studenten en analyse av ettersporsel, forsyningskostnad, priser og markedsstruktur ut fra firmaets og industriens synspunkt som opererer i et blandet virksomhetssystem. Prinsippene for intelligent okonomisk planlegging som omfatter bestemmelse av den mest okonomiske kombinasjonen av produktive innganger og utganger, undersokes i detalj.

MGT5230 – Kvantitativ analyse for beslutningstaking (3)

Dette kurset dekker elementene i statistikk og ledelsesvitenskap. Det omhandler prinsippmetodene som virksomhetsforskere bruker til a analysere og forsta data-sentral tendens, variasjon, sannsynlighet, hypotesetesting og prognoser. Det handler ogsa om ledelsesvitenskapsmodeller og teknikker for optimalisering, nettverksdesign for prosjektledelse, ko, styring av risiko og usikkerhet. Det legges vekt pa a gi studentene de praktiske ferdighetene og teknikkene som kan brukes for a forbedre effektiviteten av ledelsesmessige beslutninger.

MGT5250 – Human Resource Management (3)

Emner inkluderer utovende beslutningstaking i handtering av formelle arbeidsforhold for arbeidsgivere; Utvikling av menneskelige ressurser; linje- og stabrelasjoner; jobbbeskrivelse og analyse; rekrutteringstrening og ytelsesvurdering; kollektive forhandlinger; arbeidsledelsesrelasjoner; og lonnspolicy og administrasjon.

MGT5320 – Fin. Rapportering, analyse og risiko Mgt. i spillet ind. (3)

Dette kurset studerer finansiell rapportering og analyse som det gjelder ledelsens behov; hovedsakelig planlegging, kontroll og beslutningstaking. Spesiell vekt legges i a dekke kasinosikkerhet, finansielle interne kontrollsystemer og risikoanalyse og lage effektive strategiske beslutninger om tap forebygging.

MGT5360 – Casino & Gaming Operations Management (3)

Dette kurset undersoker historien og utviklingen av spill- og kasinospillene, inkludert undersokelse av prosesser og teknikker som brukes i handtering av kasino-operasjoner, inkludert bordspill, spilleautomater og internettspill. Sammenligninger, casestudier og utvalgte emner fokuserer pa organisasjons- og avdelingspolitikk, produksjonsprosesser, arbeidskraftutvikling, planlegging og nav rende trender i kasino- og spillindustrien.

MGT5450 – Casino Gaming & Hospitality Industry Lover og forskrifter (3)

Emner dekket av dette kurset inkluderer utvikling og funksjon av fellesretten; politiske hensyn; rettslig prosedyre; undersokelse av straffelov, torts og kontrakter; Uniform Commercial Code som det gjelder salg, kommersiell papir og sikrede transaksjoner; undersokelse av byra; Dannelse, ledelse og finansiering av partnerskap, selskaper og andre forretningsenheter. Spesiell vekt legges pa gjennomgang av lover og forskrifter knyttet til dannelsen og lopende drift av kasinoer og gjestfrihetsbransjen som har betydelig innvirkning pa investeringene og driftsstrategiene.

MGT5460 – Utstilling og arrangementshandtering (3)

Dette kurset undersoker omfanget av konvensjonsbransjen og gir de grunnleggende ferdighetene som kreves for a planlegge, administrere og fremskynde vellykkede hendelser. Det legges vekt pa prosjektplanlegging og planlegging, inkludert start, markedsforing, valg av nettsider, kontraktsforhandlinger, valg av leverandorer, mottak av sponsing og budsjettering.

MGT5480 – Hotell, Food & Beverage Operations Management (3)

Dette kurset undersoker prosesser og teknikker som brukes i ledelsen av hotelloperasjoner, inkludert housekeeping, front office management, rebranding, franchising og facilities management. Det legges ytterligere vekt pa undersokelsen av restaurant- og drikkevarevirksomheten, inkludert driften av flere enheter, restaurant og bar layout, trendidentifikasjon og produktvalg, grunnleggende produksjonsmetoder, kostnadsberegning og prising, lagermetoder og human resources management. Opprettelsen av vinlister, ollister og cocktailmenyer diskuteres ogsa.

MGT6999 – MBA Capstone (3)

Dette kurset undersoker prosessen med entreprenorskap fra oppfatningen av en ny ide gjennom trinnene med forskning og markedstesting til utformingen av en komplett forretningsplan. Den fokuserer pa de mange matene som grundere skaper verdier og den sentrale rollen som ny venture opprettelse i en fri markedsokonomi. I denne kapstenskurset for MBA-programmet blir elevene bedt om a anvende sin kunnskap. Capstone kurset for MBA ber elevene a bruke sin kunnskap om hvert forretningsomrade for a sette sammen og presentere, pa den mest overbevisende, men rlige mate, en integrert plan for et nytt venture. For de studentene som foretrekker a forholde kurset til sin nav rende arbeidsplass, har de mulighet til a utarbeide en grundig studie av en foreslatt losning pa et eksisterende problem.