Online gambling lov Sverige.

Som mange EU-medlemsland finner Sverige seg under presset for a apne sitt online gamblingmarked for a bringe det i trad med europeiske konkurranseregler. Men i motsetning til mange stater, nekter Sverige a boye seg for dette presset.

Siste artikler.

Ingen artikler.

Legalisert monopol.

Teknisk sett er online gambling helt lovlig, er Sverige. Det er imidlertid kun en lisensiert gamblingoperator, det statsstottede Svenska Spel. Dette handheves av to lover: 1994 Lotterier Act, og 1999 Casinos Act.

I henhold til gjeldende lov anses forfremmelse av ulisensierte gamblingtjenester a v re en lovbrudd. Loven ble endret i 2002 for a inkludere online gambling, hovedsakelig for a gjore det mulig for Svenska Spel a tilby slike tjenester.

Sveriges tradisjonelle begrunnelse for a opprettholde denne situasjonen er at ved a tvinge sine spillere til a gamble ved hjelp av et statlig monopol, beskytter de dem mot de ugunstige virkningene av gambling, og n ringen fra hvitvasking og andre ulovlige aktiviteter.

Selv om mange gamblingoperatorer malrettes mot svenske likevel, har staten vist seg villig og i stand til a iverksette tiltak der det kan. Tidligere har dette omfattet kriminell patale av avisredaktorer som har publisert annonser for ulisensierte gamblingoperatorer.

I Europakommisjonens tverrhar.

Som mange av sine andre EU-medlemmer har Sveriges regler for gambling blitt brann fra EU-kommisjonen, som hevder at de strider mot europeiske konkurranseregler. I 2007 forlangte EF formelt at land som Hellas, Ungarn og Sverige apnet sine pengemarkeder for konkurranse.

Men selv om det har v rt hyppige rykter om at Sverige vil gjore dette siden da, har det vist lite eller ingen seriost onske om a endre lovene tilsvarende.

Sveriges blomstrende gamblingindustri.

Sveriges motvilje mot a regulere online gambling er i seg selv noe ironisk, gitt landets blomstrende, privateide online gamblingindustri. Merkbare selskaper inkluderer operatorer Unibet og Betsson, og programvareselskaper Boss Media og NetEnt. Til tross for at dette er en vekstindustri for landet, forbli disse selskapenes aktiviteter uregulert i sitt eget marked.

Dette star i sterk kontrast til dagens monopolholder Svenska Spel. Dette har kjempet i flere ar na, hovedsakelig pa grunn av de altfor restriktive vilkarene for lisensen. Ifolge Svenska Spels administrerende direktor Lennart K ll, gjor dette det ikke mulig a konkurrere mot ulisensierte rivaler.

En lang vei framover.

Som i Tyskland synes det lite sannsynlig at de vidtgaende endringene som kreves av EU-kommisjonen, vil bli implementert i Sverige i n r fremtid. Sa lenge dette er tilfelle, vil det sannsynligvis fore til rettssak mot sverige i EU-domstolen.

Det er imidlertid noen tegn pa at svenske politiske partier kommer til ideen om a apne landets gamblingmarked opp til konkurranse. Det siste eksempelet er Kristendemokratiet, som tidligere hadde v rt imot dette, endrer na sin posisjon. Den moderate parten har ogsa uttrykt sin godkjenning for liberaliseringen av svensk gambling markedet.

Likevel virker det lite sannsynlig at mye vil forandre seg pa kort sikt.