Kasinoet.

Gled deg over lydene av actionpakkeautomater, etterfulgt av den heldige skalen av andre reisende. Pa Casino, ante opp pa pokerbordet, dobler deg ned i et sizzling spill av blackjack eller legg en innsats pa deres favorittnummer og se roulettehjulet.

CASINOS AT SEA®

Velkommen til vart kasino pa Sea®-belonningsprogram. Forhoy ditt spill og kortstatusen din folger med eksklusive fordeler og privilegier. Casinos At Sea poeng kan innloses for belonninger som gratis spill, mens nivanivaet ditt kan gi deg fordeler som suitebesparelser. Jo mer du spiller, jo mer blir du belonnet.

1 Avhengige bekvemmelighetsgebyrgrenser gjelder.

2 Rabattbelop varierer. Gjelder kun pa suite kategorier opp til Penthouse Suite (A) og reiser mindre enn 20 dager.

EARN CASINO PUNKTER.

Komme i gang er enkelt. Bare sett inn ditt nokkelkort eller kasinospillerkort mens du spiller dine favorittspillautomater eller bordspill og se poengoppsettene. Jo mer du spiller, desto mer tjener du!

REEL & amp; VIDEO SLOTS – For hver krone pa $ 5, motta 1 poeng. VIDEO POKER – For hver $ 10 mynt, motta 1 poeng. TABELLGAMER – Poengene er basert pa gjennomsnittlig innsats, oktspill eller handspill og spilltype.

REDEEM CASINO POINTS.

Du har spilt. Du har tjent. Na er du klar til a innlose. Nedlasting av poeng for spill er raskt og enkelt. Los inn dine casino poeng for a spille rett pa din maskin ved a folge pa skjermen ber om eller stoppe ved kasinoburen – valget er ditt.

CASINO KONTANT OG KREDIT.

Innskudd pa innskudd er akseptert for spill i form av kontanter, reisesjekker, kasseresjekker og overforinger som leveres til oss for ombordstigning. Alle kassererens sjekker krever forhandskontroll. For mer informasjon vennligst ring oss pa 877.625.2094.

CASHLESS WAGERING – Lad spill til din ombordkonto direkte fra ditt valg av spill eller pa kasinobanken, ved hjelp av ditt nokkelkort. Convenience avgifter, daglige grenser og cruise grenser gjelder. Euro kan byttes pa kasinobanken, valutakurser gjelder. Alle spill er i amerikanske dollar. KREDIT – Casino Credit er tilgjengelig for alle spillere med en eksisterende reservasjon. Minste soknadsbelop er $ 10,000.00 og det kreves personlig kontroll ombord for a aktivere kredittlinjen. Soknadene behandles 1 maned for seiling. Soknadsprosessen er enkel og det er ingen gebyr a soke pa. For a komme i gang, klikk her for a laste ned vart kredittapplikasjon eller for mer informasjon, send oss en e-post pa [email protected] eller ring oss pa 877.625.2094.

Velkommen til Regent Seven Seas Cruises Casinos pa Sea & Reg; Belonninger Program («Programmet»). Programmet drives av Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. («Selskapet»). Vennligst les disse vilkarene og betingelsene («Vilkar») noye for du aktiverer medlemskap. Ved a bli medlem, godtar du a v re bundet av disse vilkarene og selskapets beslutninger i alle saker relatert til programmet. For a delta ma du registrere deg pa Casino Cashiers-skrivebordet i kasinoet. Selskapets vedtak om medlemskap, herunder individuell oppsigelse av medlemskap, er helt i eget skjonn.

SELSKAPET forbeholder seg retten til a si opp, endre, revidere eller endre Programmet og disse vilkarene, helt eller delvis, nar som helst med eller uten varsel. Endringer kan for eksempel endre regler for a tjene eller bruke poeng, fortsatt tilgjengeligheten av Programbelonninger, utlopsdatoer, programpartnere og funksjonene til spesialtilbud. Endringer kan fore til reduksjon i verdien av poeng som allerede er akkumulert, og kan ogsa fore til fortabelse av ubrukte punkter.

Du ma v re minst atten (18) ar og presentere en gyldig myndighet utstedt bildeidentifikasjon. Enhver person som er pa Forvent avreise listen fra selskapets kasinoer, er ikke kvalifisert. Du kan bare opprettholde en medlemskonto. Korporasjoner, grupper og / eller tilknyttede enheter kan ikke registrere seg som medlemmer. Medlemskap og alle fordeler knyttet til programmet er ikke overforbare. Medarbeiderne i selskapet, deres n rmeste familiemedlemmer og medlemmer av husstanden er ikke kvalifisert til a delta.

Selskapet vil apne en medlemskonto i ditt navn, og du vil fa et medlemsnummer. Du vil bli forsynt med et Casinos At Sea-medlemskort («Belonningskort») som ma presenteres, sammen med riktig identifikasjon, under spillspillet ditt for a tilfore poeng. Som medlem er du ansvarlig for a bruke belonningskortet ditt og medlemskapet til kasinospillet ditt. Du kan ikke gi belonningskortet ditt til et annet individ som skal brukes i kasinospill pa vegne av deg eller andre. Du er ansvarlig for a lese disse vilkarene for a forsta dine rettigheter, ansvar og status i programmet, samt hvordan du tjener poeng og / eller innlos belonninger («belonninger»).

Akkumulering, bruk og reduksjon av poeng.

Se programmets vanlige sporsmal for informasjon om hvordan du tjener, bruker og innloser poeng. Poeng kan ikke innloses for kontanter, og kan ikke overfores, kjopes, selges eller byttes. Innlosning av poeng er begrenset til gode kontoer. Belonninger som tilbys kan bli kansellert nar som helst. Selskapet forbeholder seg retten til a justere eventuelle poengbalanser som skyldes svindel, feil eller operatorfeil, etter eget skjonn.

Den arlige tierevalueringsperioden er 1. april – 31. mars. Tiernivaer er basert pa belonningspunkter som er opptjent innen 12 maneders evalueringsperiode. Med tierevaluering vil alle medlemmer starte med nullpunkter 1. april. Belonningspoeng opptjent 1. april – 31. mars fastsetter nivanivaet for det pafolgende aret. Tier nivaer kan oppgraderes i lopet av aret basert pa belonning poeng inntjening. Tier nivaer blir revurdert pa arsbasis. Bonus og justerte poeng blir ikke vurdert i tierevaluering.

Tierfordeler gjelder kun seilinger 3-Dager eller lenger, med mindre annet er angitt. Medlemmer som tier opp under et cruise vil motta de forhoyede fordelene ved neste cruise, med unntak av et forhoyet drikkekort. Tierfordeler kan endres. Kasinoer pa sjoen er ikke ansvarlig for eventuelle bankpalagte avgifter som folge av bruk av kasinotjenester for a fa tilgang til midler.

Poeng er palopt og brukt av individuelle skip. Du kan pabegynne en overforing av ufordelte poeng hvis du cruise pa et annet Regent Seven Seas Cruises-skip innen 18 maneder. Overforte poeng legger ikke til nivaniva.

Alle poeng utloper 18 maneder etter at de er opptjent.

Selskapet er ikke ansvarlig for tapt eller stjalet Belonningskort, inkludert eventuelle misbruk.

BEGRENSNING AV ANSVAR OG YTTERLIGERE BETINGELSER.

Ved a innlose poeng og motta belonninger i Programmet, godtar du at Selskapet og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ansatte, representanter og agenter (kollektivt «Utgitt Partene») ikke har noe ansvar eller ansvar overhodet, og skal holdes uten skade, ethvert ansvar for eventuelle skader, tap eller skader av noe slag (herunder, uten begrensning, direkte, indirekte, tilfeldige, folgeskader eller straff eller erstatning) til personer, herunder personskade eller dod eller eiendom helt eller delvis, direkte eller indirekte, fra aksept, besittelse, bruk eller misbruk av belonning. Under ingen omstendigheter skal den frigjorte parten v re ansvarlig for deg for forsinkelse eller manglende utforelse pa grunn av arsaker utover selskapets kontroll, inkludert uten begrensning, enhver handling fra Gud, krigshandling, natur, katastrofe, v r, terrorisme eller noe annet handling eller unnlatelse av en tredjepart. Denne delen vil overleve oppsigelse av din deltakelse i programmet.

I tilfelle noen av vilkarene er funnet av en domstol for ugyldig eller pa annen mate ugyldig, skal resten av vilkarene forbli gyldige og handheves.

Dette Programmet og disse vilkarene skal styres av, tolkes og tolkes i henhold til lovene i staten Florida. Forbunds-og statsdomstolene i staten Florida skal v re den eneste jurisdiksjonen i forste instans for eventuelle tvister angaende disse vilkarene.

Selskapet forbeholder seg retten til a avslutte dette Programmet til enhver tid uten varsel. Selskapet forbeholder seg retten til a konfiskere belonningskortet ditt og / eller avslutte kontoen din av en eller annen grunn, etter eget skjonn. Etter oppsigelse blir alle poeng ugyldige og uten verdi, selv om poeng forblir i din konto.

Selskapet gir Programmet, disse vilkarene og andre tjenester og produkter «som det er» og, i den utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver seg uttrykkelig enhver form for representasjon eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstatt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formal. Under ingen omstendigheter, herunder, men ikke begrenset til, uaktsomhet, skal Selskapet v re ansvarlig for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller folgeskader som oppstar som folge av Programmet eller slike andre produkter eller tjenester, selv om selskapet har blitt informert om muligheten for slike skader. I tilfelle Selskapet eller Programmet holdes ansvarlig for eventuelle skader relatert til disse forholdene, vil din eneste og eksklusive rettelse v re begrenset til refusjon for tjenester eller produkter betalt av deg. Inntektspunksjoner og innlosning av belonninger er underlagt alle gjeldende lover og forskrifter. Fordeler og utmerkelser kan v re gjenstand for inntekt eller annen skatt. Slike skatter og all opplysning relatert til dette er ditt eget ansvar, ikke selskapets. Selskapet er ikke ansvarlig for, og forbeholder seg retten til a korrigere eventuelle pris- eller typografiske feil, feil i beskrivelsen eller feil angaende Programmet. Hvis det oppdages feil, skal din eksklusive rettsmiddel v re utstedelse av poeng eller en annen alternativ sammenlignbar fordel som fastsatt av Selskapet. Under ingen omstendigheter skal Selskapet v re ansvarlig overfor ethvert medlem eller noen som hevder gjennom et medlem, for direkte, indirekte eller folgeskader, eller tapte inntekter eller fortjeneste, som skyldes selskapets handlinger eller utelatelser i forbindelse med Programmet. Selskapet forbeholder seg retten til a korrigere eventuelle poengverdier eller annen fordel gitt ved feil. Selskapet er ikke ansvarlig for sen, tapt, ufullstendig eller misvisende oppforingsinformasjon eller kommunikasjon; datasystem, telefonlinje, elektronisk utstyr, maskinvare, programvare eller programfeil eller andre feil; feil eller forsinkelser i datatransmisjoner eller nettverkstilkoblinger; eller for andre tekniske problemer. Selskapet er ikke ansvarlig for feil eller unoyaktig oppforingsinformasjon, enten det skyldes medlemmer eller noe av utstyret eller programmeringen som er tilknyttet eller benyttet i Programmet, eller av teknisk eller menneskelig feil som kan oppsta ved behandling av poeng og kontoinformasjon . FORSIKTIG: HVIS ANSVAR AV EN PERSON FOR A DELIBERATELIG SKADER EN WEBSTED ELLER UNDERMINNER DEN LEGITIMATE OPERATIONEN AV DETTE PROGRAMMET ER UTSLIPP AV KRIMINALE OG CIVILLEGGENDE LOVGIVNINGER, OG DET SKAL GJELDES, SKAL SELSKAPET RESERVERE RETTEN TIL A SOKE SKADER FRA EN SADAN PERSON TIL DEN FULLESTE GJENNOMSTANDEN GJELDER. Som en betingelse for a delta, er du enig i at alle tvister som ikke kan loses mellom partene, og arsaker til handling som oppstar som folge av eller i forbindelse med dette Programmet, skal loses individuelt, uten a ty til noen form for klassehandlinger, utelukkende for en domstol i Florida har jurisdiksjon. Videre, i en slik tvist, vil deltakerne under ingen omstendigheter fa lov til a motta utmerkelser for, og herved avsta fra alle rettigheter til a padra seg straffe, tilfeldige eller folgeskader, herunder advokatavgifter, bortsett fra medlemmets faktiske kostnader utenfor lommen, og Medlemmet fraviker videre alle rettigheter til a fa erstatningsskader multiplisert eller okt.

For kommunikasjon om disse vilkarene, vennligst sporre kasinoverten pa skipet eller ring kasino markedsforing pa 1-877-288-3037.