European Early Childhood Education Research Journal.

Volum 22, 2014 – Utgave 3: Ulempe og sosial rettferdighet.

Bryte fattigdomssyklusen: Utfordringer for europeisk barndomsutdanning og omsorg.

Bryte fattigdomssyklusen: Utfordringer for europeisk barndomsutdanning og omsorg.

Fattigdomsrater i europeiske land har okt de siste tiarene og er spesielt hoye i Ost-Europa. Unge barn er spesielt utsatt for fattigdom. Fattigdom i tidlig barndom kan ha irreversible negative konsekvenser for kognitiv, sosial og emosjonell utvikling, akademisk prestasjon og atferdsjustering. Hoy kvalitet pa tidlig utdanning og omsorg (ECEC) er et av de mest effektive matene for a bryte fattigdomssyklusen, men det er fortsatt mange utfordringer. Dekningen av ECEC i Europa er for tiden utilstrekkelig og varierer mye mellom landene. Videre ma kvaliteten pa ECEC okes, og l replaner bor tilpasses for a mote behov og kulturelle perspektiver for samfunn som lever i fattigdom og oke ECECs inkludering. Videre ma ECEC kombineres med familie stotte og stotte for tospraklig utvikling.

Le nombre de personnes vivant og preecarite et augmente les dernieres decennies og er particulierement eleve dans les pays de l’Eurpe de l’Est. Les jeunes enfants sont particulierement berorer par cette pauvrete, puisque la pauvrete dans la petite enfance peut avoir des consequences irreversibles sur le developpement cognitif, social et emotionnel, ainsi que sur les apprentissages scolaires et l’adaptation comportementale. Lederen er stolt av at det er en av de hoyeste og mest effektive fordelene pa posten, og det er ogsa en del av det. D’abord, manlig de steder, ligger i n rheten av Europa og er et popul rt sted a besoke. Ensuite, la qualite des milieux d’accueil et d’education des jeunes enfants devrait augmenter et etre adaptee aux besoins et aux attentes des familles vivant en precarite. Avsluttende, men det er ikke bare et krav om at du er ansvarlig for at du skal v re i stand til a forberede deg selv.

I den letzten Jahrzehnten hatt Armut i Europa, som er involvert i den osteuropiske delen av landet, zugenommen. Insbesondere kleine Kinder sind von Armut betroffen. Kinderarmut kann irreversible negativ Folgen fur die kognitive, soziale und emotionale Entwicklung, fur Schulerfolg und soziale Anpassungsfahigkeitit haben. Fruhkindliche Bildung mit hoher Qualitat er den mest effektive Ma nahmen, om den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Dennoch gibt es nach wie vor viele Herausforderungen. Angebote fruhkindlicher Bildung sind i Europa unzureichend und in den einzelnen Landernehr unterschiedlich. Insgesamt muss die Qualitat fruhkindlicher Bildung verbessert werden. Curricula mussen en die Bedurfnisse und kulturellen Perspektiven von gesellschaftlichen Gruppen angepasst werden, die in Armut leben – auch im Sinne von Inklusion. Daruber hinaus muss fruhkindliche Bildung mit der Unterstutzung von Familien sowie mit bilingualer Entwicklung verbunden werden.

Las Vegas er en av de storste i Europa, og han har okt sin innsats, og er spesielt interessert i Europa og Europa. Los ninos pequenos sonn especialmente vulnerabilities a la pobreza. La pobreza en la primera infancia utvivlsomt gir negative konsekvenser for a opprettholde kognitiv, samfunnsmessig og evosjonell, og som gir en god rolle og en god del kompromisser. La Educacion y atencion de Primera Infancia (EAPI) de alta calidad es uno de los medios mas para carrer el ciclo de la pobreza, pero todavia existen muchos desafios. La Cobertura de la EAPI en Europa er faktisk uoppnaelig og varierer mye. Ademas, la calidad de EAPI ser deg som en del av planene, og de ser ut til a tilpasse seg til tilfredsstillelse, og det er nodvendig a se pa kulturelle og faglige forhold, og det er ogsa en viktig del av integrasjonen til EAPI. Du kan ogsa legge merke til at EAPI er kombinert med det du er kjent med, og du kan ogsa velge det du vil.

Artikkel Metrics.

Folk leser ogsa.

Bla gjennom tidsskrifter etter emne.

Informasjon for.

Apen tilgang.

Hjelp og info.

Koble til Taylor & Francis.

Registrert i England og Wales nr. 3099067.

5 Howick Place | London | SW1P 1WG.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for a sikre at du far den beste opplevelsen pa nettstedet vart.