6 sporsmal og svar om det besluttede selskap (bv)

En viktig beslutning som en startende entreprenor ma gjore, er a velge riktig rettform. De forskjeller mellom de eksisterende rettsformene har konsekvenser for dine ansvar og skatteforpliktelser. Det blir ofte valgt for det besluttede selskap (bv), men hva er dette av de viktigste egenskapene? 6 sporsmal og svar om det besluttede selskap.

Den 1. oktober 2012 er det nye BV-recht ingegaan. De lovgivningsmessige forhold til den besluttede vennootschap (BV) har siden blitt betydelig tilpasset. Les alt om i det produktet En bestemt selskap: nar relevant?

1. Hva holder et besluttet selskapskap?

De besloten vennootschap is een veelgebruikte rechtspersoon, waarbij het kapitaal in aandelen is verdeeld en de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid worden beperkt. Important to know that these shares are in possession of shareholders, but not free can be traded: they are ‘in name’. Als direktor er du i tjeneste og handler deg i navn av bv. For the btw, the company is considered as entrepreneur. Nar den dor de ansatte blir vedtatt, ma virksomheten ogsa ta hensyn til lonnsoppgaver.

Du kan opprette et eksempel alene eller sammen med andre. Ved opprettelsen ma du og dine eventuelle partnere oppfylle en rekke krav. For du kan opprette den egentlig, ma du oppgi en notat av en notarius publicus. Merk: Den tidligere obligatoriske ‘Verklaring van geen bezwaar’ van het Ministerie van Justitie is per 1 juli 2011 te vervallen. Til slutt ma du registrere BV i Handelsregisteret hos Kamer van Koophandel.

2. Nar er en ‘eg i oppretting’ av anvendelse?

Nar du har mott dine virksomheter allerede siden starten, har du faktisk en egen bedrift for den virkelige opprettelsen av en f.eks. Dette kan v re aktuelt hvis du har startet en enmanssag som du senere vil omdanne til en f.eks. V r oppmerksom pa at du i lopet av denne perioden er ansvarlig for juridiske handlinger av din bedrift.

Videre er det viktig at du ved inngaelse av avtaler informerer dine (potensielle) forretningspartnere herom godt; La det ikke v re uklarhet om at du inngar kontrakter pa vegne av bv i oppretting (ofte avkortet til ‘f.eks. i.o.’). De kontraktene fra denne perioden er i prinsippet pa vegne av enmansvirksomheten lukket. Hvis en senere kontrakt vil overta, er det bare mulig nar den andre parten har inngatt en avtale. Er de eg i opprettelse all forretningsmessig? Dan er en innmelding i Handelsregister ogsa obligatory. Her ma du fa en erkl ring fra den berorte notarius overlegen.

3. Hva er de fordelene?

One of the most well-known advantages of a private company is that in most cases not you, but the BV is liable for any accrued debts. Det er unntak: for eksempel nar det handler om et eksempel i oppretting, eller nar de skyldes oppstaelse av mislighold. I dode fall kan du personlig bli snakket. Men i utgangspunktet er en aksjeeier ikke lenger ansvarlig for gjeldsforpliktelser, f.eks. Det belopet som er innlagt, ogsa kalt aksjekapital.

En annen stor fordel er den enkle overforbarheten av dine f.eks til andre parter. Du kan om onskelig overfore virksomheten (eller en del av det) pa en relativt enkel mate ved a selge aksjene i selskapet. De kopende partij van de aandelen wordt in dat geval via de bv automatisch de nieuwe eigenaar van het bedrijf. Ogsa fint er at du pa vegne av din juridiske person kan gjore saker pa eget navn. Slik kan du for eksempel apne et bankkonto, sende en postbus og fakturaer.

4. Er det ogsa ulemper?

Som enhver juridisk form har det oppstatt en for eksempel og ulemper. En stor negativ for startende entreprenorer kan v re at det oppretting av en f.eks. I forhold til andre rettsformere er en relativt dyr mulighet. Du har minst atte tusen euro til startkapital. I tillegg ma du for opprettelsen og senere eventuell salg av aksjer alltid forbli notaris og do gjor ogsa hans arbeid ikke pa voluntarbasis.

Dessuten er det ikke bare det samme som du eier. For a fa dette til disposisjon, ma du forst betale dette belopet til deg selv som utbytte av lonn, hvorav du senere er privatperson enn inntektsbelastning. Til slutt tar det arlig oppstillingen av arstukken, som du deretter ma sende til KvK mye tid i beslag. De spesifikke dataene du ma oppgi i arsregnskapet, avhenger av omfanget av bedriften. Pa KvK-nettsiden finner du en praktisk oversikt.

5. Hva er forskjellen mellom en besluttet og et aksjeselskap?

Zekerheid voor je bedrijf.

Er din bedrift godt avdopt? Det pand, lager og det transport? Ta med deg risikoen i kart og lukk dine forretningsforsikringer ved Interpolis ZekerVanJeZaak®.

I tillegg til de nodvendige avtalene er det ogsa betydelige forskjeller mellom begge rettformer.

This is the minimum capital requirement for a nv a significantly higher amount; For a kunne opprette en 45.000 euro, kan du i teorien allerede fa en euro.

En annen stor forskjell ligger i handelen av aksjene.

Som tidligere nevnt star aksjene ved en f.eks. Pa navn og er disse, med tanke pa en blokkeringsklausul, ikke fri handelsklausul (for dette er en besok til notaris nodvendig).

En nv kan utgjore aksjer; ved denne rettsform er selskapets kapital fordelt pa aksjer som (i utgangspunktet) er fri overdraagbare.

Van en obligatorisk blokkeringsregeling er ingen sprake.

6. Met hvilke skatter far en eg a lage?

Hvis du er direktor og minst fem prosent av aksjene er i din egenkapital, har du en «betydelig betydning» i bedriften. Det betyr at du er direktor-storaksjer, ofte avkortet til DGA. I sa fall betaler du inntektsbelastning over din lonn og eventuelt dividendbelasting. I tillegg far du kontakt med selskapsavgift, momsregistrering og, hvis du utbetaler lonn til personale (heretter ogsa DGA), lonnsbelasting.

De vinstene som dannes, blir i forste omgang belastet med selskapsskatt. Hvis du fortjener lonnen til deg selv, kommer det en del av inntektsbelastning / utbyttebelastning pa toppen. Hvis det er okonomisk sett nok rom er, kan valget for en f.eks som juridisk form sa ekstra fordelaktig utpakke nar du ikke betaler alle gevinster til deg selv, men denne direkte igjen investerer i din bedrift.

Hva finner du av denne artikkelen?

Fint at du fant dette interessant. Wekelijks ondernemerstips ontvangen?

https://www.ikgastarten.nl/juridisch/rechtsvormen/2413-6-vragen-en-antwoorden-over-de-besloten-vennootschap-bv.htm.

Startersdag Almere.

Startersdag Almere.

Startersdag Nijmegen.

Aan de slag met je plan?

Pa jakt etter eksempler pa din forretningsplan? Last ned her gratis et eksempeldokument, slik at du ved skrivingen av din forretningsplan har et godt eksempel ved handen.

Hva gjor du i din plan?

Det virksomhetsplan er en viktig holdepunkt ved starten av din bedrift. Sjekk her fra hvor mange kapitler din plan ma eksistere.

En start pa virksomheten starter ofte med skriving av en god forretningsplan. Her er vi pa handen av en utfyllingsmodell og eksempler pa hvordan du jobber med dette og hva en forretningsplan du som starter opplever.

Virksomhetsplanmal: gjor raskt og enkelt en forretningsplan.

Hvordan far du det til a v re en verdi modell av det papiret, og din toneinntrykk gjor det mulig for potensielle investorer og forretningspartnere. I denne artikkelen leser du alt om hvordan dine investorer overtuiger med din verdi.

Investerere & lt; 3 en god verdi modell.

Mange forretter ser opp mot skriving av en forretningsplan. Denne «faren» viser seg ofte ubegrunnet, fordi en virksomhetsplanlosning er mindre vanskelig enn det ser ut. Hvilke kjente missers ma du i alle fall forsoke a unnga?

Hva ma du ikke gjore i en forretningsplan?

Sterk van start gaan met je bedrijf doe je door een goed ondernemingsplan te schrijven. Les her fra hvilke deler en forretningsplan bestar og hvordan du oppretter en komplett forretningsplan.

Opprettingsplan lage? Slik skriver du en forretningsplan.

Ondernemingsplan.

En vellykket karriere som bedriftsmarkeder begynner med skriving av din virksomhetsplan. Dette dokumentet, ogsa en n ringsplan, en forretningsplan som kalles forretningsplan, spiller en viktig rolle ved starten av en bedrift.

Med en forretningsplan far du virkelig konkret muligheter, konkurranse og potensielle kunder utvides i kart.

Hva star det i en virksomhetsplan?

I din virksomhetsplan setter du i realiteten en plan av tilpak uiteen. Du gir svar pa sporsmal som:

Hva skal jeg gjore akkurat? Waar ga ik mij vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Er det en markedsplass for min produkt, hvor viser det seg og hvordan kommer jeg til kunder? Hvordan star det med konkurransen? Og hvor mye penger har jeg totalt nodvendig for a kunne opprette denne virksomheten?

Hvis du har alle disse sporsmalene i planen rlig svarer og forklarer, fa bade deg og eventuelle potensielle investorer innsikt i gjennomforbarheten av dine planer.

Sjekkliste entrepreneursplan.

Her finner du noen referanser til artikler som du kan bidra til a skrive en god forretningsplan.

Soker du noe annet eller bare m & eacute; & eacute; r?

IkGaStarten har fortsatt over 4000 andre artikler.

Bliv oppdatert.

Entreprenorstips i din postkasse.

IkGaStarten er en online initiativ fra Rabobank, den bank for startende Nederland. Bedoeld for startende entreprenorer og for personer som fortsatt er i lonnsomhet, men overveier ogsa a hoppe. Hver dag legger vi til nyttig informasjon og tips som gjor livet til bedriften enklere og bedre. Rabobank kan blant annet hjelpe deg med en forretningskonto og relevante forsikringer.

Opprettingsplan lage?

Fa gratis PDF-rapporten «Forretningsplan: grunnlaget i 10 trinn». Vi har folgende for deg pa en plass:

Hvordan far du i 10 trinn en forretningsplan? Av hvilke deler bestar en finansiell plan? Hvilke nyttige verktoy kan du bruke her?

Du mottar PDF innen 5 minutter og gratis i din postkasse.